top of page

מידע בנושא קורונה

הפעלת תוכניות בימי קורונה מחייבת היערכות מיוחדת והקפדה על כללי הגיינה, אנחנו בצהר נזהרים מאוד על הבריאות של הילדים שלכם, ונעשה את כל הדרוש כדי שהילדים יוכלו להשתתף בפעילויות בצורה בריאה ובטוחה.
 
נקפיד על נקיון והגיינה ברמה הגבוהה ביותר במקום הפעילות.
 
נקפיד על שטיפת ידיים בסבון בתדירות גבוהה
 
נעקוב אחר ההנחיות הממשלתיות בנושא המגיפה
 
נבקש מכם ההורים שלא להיכנס עם הילדים בבוקר על מנת לשמור על הפרדה וריחוק חברתי ככל הניתן
 
כל הורה מתחייב לדווח על תסמינים/קרוב משפחה עם תסמינים/בבידוד
 
הפעילות תתאפשר בקפסולות של עד 12 ילדים
bottom of page