צהר
Israeli After School

דואגים לדור העתיד

Building the Jewish Future

צהר - ISRAELI AFTER SCHOOL

מטרתינו להעניק לדור הצעיר זהות, הווי, וערכים ישראליים

ולהחזיר את ילדכם הביתה מסופק, שבע ושמח

Thanks for submitting!

צור קשר

10540 N foothill blvd, Cupertino CA 95014